مهلت ثبت نام در آزمون استخدامی شرکت پالایش نفت تبریز به پایان رسیده است.